14 dagen bedenktijd
Binnen 5 minuten geregeld
Klanten geven ons een 8,6


Energiebelasting

Energiebelasting is een overheidsheffing op energie. Het is een manier om te stimuleren dat mensen en bedrijven hun energieverbruik verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Hoe meer energie er wordt verbruikt, hoe hoger de energiebelasting zal zijn. Op deze pagina leggen we alles uit over de energiebelasting. Heb je na het lezen toch vragen? Dan zullen we ons best doen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 6-6-2023
Laatste update: 27-3-2024
Energiebelasting
author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 6-6-2023
Laatste update: 27-3-2024

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een bedrag dat je over je energieverbruik betaalt, vastgesteld door de overheid. Dit is voor iedereen hetzelfde. Naast de energiebelasting krijg je te maken met een korting hierop en een extra toeslag voor duurzame energie. Door deze kosten wordt je energierekening hoger. Het idee hierachter is dat hogere prijzen mensen stimuleren om minder energie te gebruiken. Zo draagt het bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het minderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De belasting die je betaalt, hangt af van hoeveel en welk type energie je gebruikt. Bijvoorbeeld, voor gas betaal je meer belasting dan voor elektriciteit.

Waarom betaal je energiebelasting?

Energiebelasting wordt geheven met het doel om mensen aan te moedigen zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Deze belasting verhoogt de totale prijs van energie, wat jou als consument motiveert om bewuster met je energieverbruik om te gaan. Het geld dat met deze belasting wordt opgehaald, zet de overheid in voor milieubescherming en om de klimaatdoelen van Nederland te behalen. Dit omvat onder meer het verlenen van subsidies aan bedrijven die investeren in duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Wat zijn de huidige tarieven van energiebelasting?

Per 1 januari 2024 bedragen de energiebelastingtarieven voor stroom € 0,13165 per kWh en voor gas € 0,70544 per m³. De belasting op gas is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2023. De energiebelastingtarieven worden elk jaar op 1 januari door de overheid bepaald en zijn bij elke leverancier hetzelfde. De hoeveelheid energiebelasting die je moet betalen, hangt af van je verbruik.

Sommige huishoudens en bedrijven komen in aanmerking voor een teruggave van energiebelasting. Dit is bedoeld om de kosten te verlagen en wordt automatisch verrekend met de energierekening. Niet iedereen komt in aanmerking voor een teruggave. Je kunt in bepaalde gevallen hiervoor in aanmerking komen, zoals bij instellingen, blokverwarming, het bezit van meer dan één onroerende zaak, een verbruik van meer dan 10 miljoen kWh, of wanneer je zelf elektriciteit opwekt met een installatie.

Wat is Vermindering energiebelasting?

De vermindering energiebelasting (heffingskorting) is een vast bedrag dat van je energierekening wordt afgetrokken. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt deze vermindering € 631,39, inclusief 21% btw, en geldt per verbruiksperiode van 12 maanden. Als je verbruiksperiode korter of langer is dan 12 maanden, wordt het bedrag naar rato verrekend. Ten opzichte van voorgaande jaren is de heffingskorting verlaagd; in 2023 was dit nog € 596,86.

De vermindering dient als compensatie om de impact op de energierekening te verminderen. De overheid beschouwt stroom als een basisbehoefte. Bij een kleiner verbruik kan de korting ervoor zorgen dat je uiteindelijk minder betaalt dan het daadwerkelijk verbruikte bedrag. Dan is de vermindering hoger dan wat je aan energiebelasting moet betalen. Dit is vooral voordelig voor mensen met een laag verbruik, zoals alleenstaanden of mensen die kleiner wonen. Het is ook goed om te weten dat de vermindering energiebelasting onafhankelijk is van jouw energieleverancier of contract. Of je nu groene of grijze stroom gebruikt, de korting blijft gelijk.

Wat is het doel achter de energiebelasting? 

Het doel van de energiebelasting is ervoor te zorgen dat mensen zuiniger en efficiënter met energie omgaan. Door deze belasting neemt de totale energieprijs toe, wat consumenten kan aanzetten tot het minder verbruiken van aardgas en elektriciteit. Het kabinet heeft besloten de belasting op aardgas te verhogen en die op elektriciteit te verlagen. Zo stimuleert de overheid het gebruik van duurzamere alternatieven, zoals warmtepompen of aardwarmte. Bovendien worden de opbrengsten van de energiebelasting ingezet voor investeringen in duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Op deze wijze draagt de energiebelasting bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland.

Wat is opslag duurzame energie?

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een vorm van energiebelasting die geheven wordt op elke verbruikte kilowattuur (kWh) stroom en kubieke meter (m³) gas. Met deze belasting financiert de overheid subsidies voor duurzame-energieprojecten. Deze heffing heeft als doel consumenten te stimuleren om zuiniger om te gaan met energie. Bovendien draagt de ODE bij aan de bevordering van duurzame energieopwekking, doordat de opgehaalde subsidies worden gebruikt om bijvoorbeeld de ontwikkeling van wind- en zonne-energie te ondersteunen. Het uiteindelijke doel van de ODE is het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening en het verminderen van CO2-uitstoot.

Vanaf januari 2023 worden de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie samengevoegd. Ze worden dus niet meer apart vermeld op de energierekening.