Kies en vergelijk

Overstappen

Bespaar

Energiebelasting

Energiebelasting is een overheidsheffing op energie. Het is een manier om te stimuleren dat mensen en bedrijven hun energieverbruik verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Hoe meer energie er wordt verbruikt, hoe hoger de energiebelasting zal zijn. Op deze pagina leggen we alles uit over de energiebelasting. Heb je na het lezen toch vragen? Dan zullen we ons best doen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 6-6-2023
Laatste update: 27-9-2023

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 6-6-2023
Laatste update: 27-9-2023

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een overheidsheffing op het energiegebruik. Deze belasting draag je af aan de belastingdienst over de kosten van de energie. De hoogte van de belasting is voor elke verbruiker gelijk en wordt door de overheid bepaald. Energiebelasting is één van de overheidsheffingen, de andere zijn: de vermindering energiebelasting (heffingskorting) en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Door deze heffingen stijgt de totale energieprijs. Door de verhoogde prijs hoopt de overheid consumenten te motiveren om zuiniger met hun energieverbruik om te gaan. Op deze manier zal de CO2-uitstoot enigszins verminderen en het gebruik van fossiele brandstoffen afnemen. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de hoeveelheid energie en het type energie dat je verbruikt. Zo betaal je meer belasting op gas dan op elektriciteit. 

Waarom betaal je energiebelasting?

Je betaalt energiebelasting omdat de overheid wilt dat er zuiniger en efficiënter verbruikt wordt. Door de heffing stijgt de volledige energieprijs waardoor je als consument wordt gestimuleerd om oplettender naar je verbruik te kijken. Daarnaast gebruikt de overheid het geld dat wordt verzamelt om het milieu te beschermen en de klimaatsdoelstellingen van Nederland te realiseren. Zo kan de overheid bijvoorbeeld subsidies verstrekken aan bedrijven die investeren in zonne-energie of windenergie. 

Wat zijn de huidige tarieven van energiebelasting?

De energiebelasting voor stroom en gas bedragen per 1 januari 2023 € 0,15 per kWh stroom en € 0,59 per m³ gas. De belasting op stroom is ten opzichte van het voorgaande jaar verdubbeld en de belasting op gas is met € 0,10 gestegen. De tarieven energiebelasting worden elk jaar op 1 januari door de overheid bepaald, deze zijn bij elke leverancier hetzelfde. De hoeveelheid energiebelasting dat je moet betalen is afhankelijk van hoeveel je gebruikt. 

Sommige huishoudens en bedrijven komen in aanmerking tot een teruggave energiebelasting. Het is bedoeld om de kosten te minderen en wordt automatisch afgetrokken van de energierekening. Niet iedereen komt in aanmerking tot een teruggaaf energiebelasting. Je kunt dit in bepaalde gevallen ontvangen, namelijk bij: instellingen, blokverwarming, wanneer je meer dan één onroerende zaak bezit, meer dan 10 miljoen kWh verbruikt en je zelf elektriciteit opwekt in een installatie. 

Wat is Vermindering energiebelasting?

De Vermindering energiebelasting (heffingskorting), is een vast bedrag dat wordt afgetrokken van je energierekening. Vanaf 1 januari 2023 is de vermindering € 596,86, dit is inclusief 21% btw en geld per verbruiksperiode van 12 maanden. Wanneer je verbruiksperiode korter of langer is dan 12 maanden wordt het bedrag verrekend. De heffingskorting is ten opzichte van voorgaande jaren verlaagd, in 2022 was dit nog € 824,77. De vermindering is een vorm van compensatie om de impact op de energierekening te verminderen, door de overheid wordt stroom namelijk gezien als een basisbehoefte. Wanneer je een kleiner verbruik hebt, kan de korting ervoor zorgen dat je uiteindelijk minder betaalt dan het bedrag dat je daadwerkelijk hebt verbruikt. Dan is de vermindering hoger dan het bedrag dat je aan energiebelasting moet betalen. Dit is vooral voordelig voor mensen met een laag verbruik zoals alleenstaanden of mensen die kleiner wonen. Daarnaast is het goed om te weten dat de vermindering energiebelasting niet afhankelijk is van jouw energieleverancier of contract. Of je nu groene of grijze stroom afneemt, de korting blijft hetzelfde.

Wat is het doel achter de energiebelasting? 

Het doel achter de energiebelasting is om te zorgen dat mensen zuiniger en efficiënter omgaan met energie. Door de belasting stijgt de totaalprijs van energie wat consumenten kan motiveren om minder aardgas en elektriciteit te verbruiken. Het kabinet verhoogt de belasting voor aardgas en verlaagt de belasting voor elektriciteit. Op deze manier wil de overheid stimuleren dat consumenten kiezen voor duurzamere opties zoals: warmtepompen of aardwarmte. Daarnaast wordt met de opbrengsten van de energiebelasting geïnvesteerd in duurzame energie, zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Hierdoor draagt de energiebelasting bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland. 

Wat is Opslag Duurzame Energie?

Opslag Duurzame Energie (ODE) is een vorm van energiebelasting. Deze wordt betaalt op elke verbruikte kWh stroom en m3 gas, hiermee betaalt de overheid subsidies voor duurzame. Door middel van deze verhoging stimuleert de overheid consumenten om zuiniger om te gaan met energie. Daarnaast zorgt de ODE ervoor dat er meer duurzame energieopwekking mogelijk wordt gemaakt, omdat de subsidies worden ingezet om bijvoorbeeld wind- en zonne-energie te stimuleren. Het doel van de ODE is om de overgang naar een duurzame energievoorziening te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Vanaf januari 2023 wordt de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie samengevoegd het staat dus niet meer lost vermeld op de energierekening.