Kies en vergelijk

Overstappen

Bespaar

Terugleververgoeding 

Terugleververgoeding verwijst naar een compensatie die huishoudens ontvangen voor de energie die ze terugleveren aan het net met hun zonnepanelen. Deze terugleververgoeding is een belangrijk aspect van het economisch rendement van zonnepanelen. Het moedigt duurzaamheid aan en maakt het financieel haalbaar voor meer mensen en bedrijven om in zonne-energie te investeren. 

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 12-9-2023
Laatste update: 27-9-2023

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 12-9-2023
Laatste update: 27-9-2023

Wat is terugleververgoeding?

Wanneer je jaarlijks meer stroom terug geeft aan het net ontvang je een lagere vergoeding voor het energieoverschot wat je creëert. De vergoeding die je dan ontvangt wordt terugleververgoeding genoemd. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier en ligt meestal tussen de € 0,03 en € 0,12 per kWh stroom. Het is dan ook aan te raden om een energieleverancier te kiezen die een hoge terugleververgoeding biedt wanneer je veel energie teruglevert aan het net.

Deze vergoeding ontvang je alleen als je een slimme meter in je huis hebt. Aangezien de oude analoge meters niet in staat zijn om te registreren hoeveel energie je teruglevert aan het net. Het wordt dan ook sterk aangeraden om een digitale meter te installeren als je van plan bent om zonnepanelen te installeren.

Uiteindelijk is het doel om zo veel mogelijk van het zelf opgewekte stroom te gebruiken. Dit levert de meeste besparing op. Het is dus handiger om energieverslindende activiteiten te doen op momenten dat je zonnepanelen energie produceren. Op deze manier verklein je de hoeveelheid energie die je teruglevert aan het net en vergroot je de besparing. 

Hoe werkt terugleveren?

Terugleveren verwijst naar het proces waarbij een huishouden overtollige energie die ze hebben opgewekt, maar niet gebruikt, teruglevert aan het elektriciteitsnet.

Het proces werkt als volgt:

 1. Er wordt energie opgewekt door je zonnepanelen of een andere hernieuwbare energiebron.
 2. De opgewekte energie wordt gebruikt om uw huis van stroom te voorzien. Wanneer er meer energie wordt opgewekt dan je nodig hebt, wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
 3. De overtollige energie wordt via je meter naar het elektriciteitsnet gestuurd.
 4. Je energieleverancier vergoedt dan de teruggeleverde stroom. De details en tarieven verschillen per energieleverancier. 

Welke regels zijn er rondom terugleververgoeding?

Hoewel leveranciers theoretisch gezien zelf de terugleververgoeding mogen bepalen, houdt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht om ervoor te zorgen dat de vergoeding 'redelijk' is. Hiermee wordt bedoelt dat de terugleververgoeding gebaseerd moet worden op hoeveel de energieleverancier bespaart op de inkoopkosten. 

Ook staat in een recentelijk voorgestelde energiewet van Rob Jetten nieuwe regels rondom de hoogte van de terugleververgoeding. Er wordt verwacht dat deze vernieuwde wetgeving vanaf 2025 wordt toegepast.

In het voorlopige voorstel van de hernieuwde energiewet wordt van energieleveranciers verwacht dat ze een vergoeding bieden aan huishoudens voor hun overtollige zonne-energie. Deze vergoeding is minimaal 80 procent van de prijs die kleinverbruikers betalen voor stroom van het net, zonder energiebelasting en btw. 

Hoeveel terugleververgoeding krijg ik?

De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier, in 2023 ligt dit bedrag tussen de € 0,03 en € 0,12 per kWh stroom. Daarentegen geven niet alle energieleveranciers terugleververgoeding. Sommige salderen enkel de energie die je teruglevert met de energie die je verbruikt. Dit betekent dat je voor elke kWh die je teruglevert evenveel bespaart als wat je normaal zou betalen voor het verbruiken van een kWh. Dit is vaak financieel voordeliger dan een terugleververgoeding ontvangen.

Het is vaak de moeite waard om te vergelijken welke energieleverancier de hoogste terugleververgoeding biedt. Dit kan namelijk een groot verschil maken in de terugverdientijd van je zonnepanelen.

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren? 

Het verschil tussen saldering en teruglevering is voornamelijk de vergoeding. Bij de salderingsregeling wordt de elektriciteit die niet direct wordt verbruikt automatisch verrekend met het standaard tarief voor stroom inclusief belastingen. Het overschot aan opgewekte energie wordt dan als een soort tegoed op je energierekening gezet. Bij terugleveren daarentegen ontvang je een terugleververgoeding per kilowattuur (kWh) voor de elektriciteit die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Deze vergoeding is exclusief belastingen en wordt vastgesteld door je energieleverancier. Zowel de terugleververgoeding als het leveringstarief kunnen verschillen per energieleverancier.

Om inzicht te krijgen in je opgewekte en verbruikte elektriciteit, is het belangrijk om te weten hoeveel kWh je verwacht op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, en hoeveel je huishouden of bedrijf verbruikt. Door deze gegevens te vergelijken, kun je berekenen hoeveel elektriciteit je gaat terugleveren aan het net of hoeveel je gaat salderen. Dit helpt je om een beter beeld te krijgen van je energiebalans en mogelijke besparingen.

Rekenvoorbeelden terugleververgoeding

Rekenvoorbeeld 1:
 • Stel, je hebt 12 zonnepanelen op je dak.
 • In het afgelopen jaar waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen 2500 kWh opgewekt. Hiervan heb je zelf 400 kWh van gebruikt tijdens de productie. 
 • In hetzelfde jaar heb je 3000 kWh stroom verbruikt. 
 • Je hebt hierbij 3000 - 400 = 2600 kWh van het net afgenomen. 
 • Daarnaast heb je 2500 - 400 = 2100 kWh teruggeleverd. 
 • Je hebt hierbij minder teruggeleverd dan wat je hebt afgenomen. 
 • Jouw energieleverancier verrekent dan de terruggeleverde stroom. Je zal dus over 2500 - 2100 = 400 kWh leveringstarief en belasting betalen. 

Rekenvoorbeeld 2:
 • Stel, je hebt een groot dak met 20 zonnepanelen. 
 • In het afgelopen jaar waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen 4000 kWh opgewekt. Hiervan heb je zelf 400 kWh van gebruikt tijdens de productie. 
 • In hetzelfde jaar heb je 3000 kWh stroom verbruikt. 
 • Je hebt hierbij 3000 - 400 = 2600 kWh van het net afgenomen. 
 • Daarnaast heb je 4000 - 400 = 3600 kWh teruggeleverd. 
 • Omdat je 2600 kWh hebt afgenomen en 3600 kWh hebt teruggeleverd betaal je voor 0 kWh. Je betaal wel vastrecht. Over 3600 - 2600 = 1000 kWh moet jouw energieleverancier een vergoeding betalen.