Kies en vergelijk

Overstappen

Bespaar

Groene stroom

Op deze pagina lees je de belangrijkste informatie rondom groene stroom en energie. Zoals de verschillen tussen groene en grijze energie, sjoemelstroom, energie van Nederlandse bodem, de kosten en de voordelen.  Heb je na het lezen toch vragen? Dan zullen we ons best doen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 15-3-2023
Laatste update: 27-9-2023

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 15-3-2023
Laatste update: 27-9-2023

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit wat wordt opgewekt uit natuurlijke energiebronnen die praktisch gezien niet op kunnen raken, ze worden automatisch weer bijgevuld. Soorten groene stroom zijn: zonne-energie, waterkracht-energie, windenergie en verschillende vormen van biomassa. Doordat bij het opwekken van deze stroom geen tot weinig schadelijke afvalstoffen vrijkomen is het duurzamer. Stroom moet aan vier eisen voldoen om duurzaam genoemd te worden:

  • het mag de lucht niet vervuilen
  • het moet uit een onuitputtende bron komen
  • het mag geen negatieve invloeden hebben op de omgeving en het mag niet bijdragen aan klimaat verandering.

Grijze stroom wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Wanneer er van deze bronnen elektriciteit wordt gemaakt komen er schadelijke broeikasgassen vrij. Daarnaast ontstaat er gedurende het opwekken afval wat lastig op te slaan is, het ontwikkelen hiervan is dus een stuk schadelijker.

Windmolens en zonnepanelen

Vergroende energie

Niet elke energieleverancier levert écht groene stroom, het grootste deel van de leveranciers biedt "vergroende stroom". Vergroende stroom is energie dat in werkelijkheid grijs is. De stroom wordt dus uit vervuilde bronnen opgewekt maar is voorzien van groene certificaten. Groene elektriciteit krijgt in Europa een Garantie van Oorsprong (GvO) certificaat. Hiermee wordt bewezen dat de energie op een duurzame manier is opgewekt en wordt het tegelijkertijd gestimuleerd. In Nederland is de vraag naar duurzame stroom veel groter dan het aanbod. Dit is bij Scandinavische landen juist andersom: zij wekken meer dan wat ze kwijt kunnen. Veel Nederlandse energieleveranciers kopen dus hun GvO van buitenlandse energiemakers omdat zij geen certificaat nodig hebben en mogen op deze manier hun stroom 'groen' noemen. Deze vergroende stroom wordt ook vaak 'sjoemelstroom' genoemd. 

Groene stroom in Nederland

Het aandeel groene stroom stijgt. In Nederland wordt steeds meer groene energie opgewekt, maar nog niet genoeg om alle huishoudens daar van te voorzien. Daarnaast is het aanbod afhankelijk van de weersomstandigheden, hierdoor kan er een tekort zijn, maar ook een overschot. In 2021 kwam 33% van alle stroom die in Nederland wordt gebruikt uit duurzame bronnen. Deze stroom wordt dan voornamelijk opgewekt door windmolens, biomassa en zonnepanelen. In vergelijking tot voorgaande jaren groeit het aandeel aanzienlijk, maar we zijn er nog niet, in 2050 wilt Nederland volledig circulair zijn. Wil je meehelpen aan een milieuvriendelijker stroomgebruik in Nederland, kies dan voor Nederlandse groene stroom. Alleen dan draag je bij aan de groei van het aanbod duurzame elektriciteit.  Er zijn in Nederland veel energieleveranciers die deze stroom aanbieden. sommigen bieden enkel groene stroom aan en andere ene mix van groene en grijze stroom. Ook zijn er aanbieders die alleen groene stroom uit Nederland leveren en producenten die een combinatie van binnenlands en buitenlandse energie leveren. Als consument is er dus veel keus. Je kunt verschillende vergelijkingstools gebruiken die jou helpen met het maken van een keus waar jij achter komt. Uit onderzoek van WISE samen met Natuur & Milieu is geconcludeerd wie de milieuvriendelijkste energie aanbieders waren, dit doen ze elk jaar. De vijf winnende aanbieders zijn: Energie vanOns, Om | nieuwe energie, Powerpeers, Pure Energie en Vrijopnaam. Deze hadden allemaal een perfecte score, gelukkig is de groep die daar net onder zit ook gegroeid. Greenchoice, Eneco, Vattenfall en Delta behaalden ook een ruime voldoende.

Is mijn elektriciteit duurzaam?

Je energieleverancier stuurt jaarlijks informatie over de stroom die je dat jaar hebt gekregen. Deze informatie staat op het stroometiket. Elk jaar na 1 mei ontvang je jouw stroometiket van de leverancier. Op het etiket staat precies benoemd welke afkomst jouw stroom had en of het daadwerkelijk is geleverd. Als dit niet het geval is kijk dan om over te stappen.

Groene stroom via het stopcontact?

Jouw energieleverancier stuurt jaarlijks informatie over de stroom die je dat jaar hebt gekregen. Deze informatie staat op het stroometiket. Elk jaar na 1 mei ontvangt u uw stroometiket van de leverancier. Op het etiket staat precies benoemd welke afkomst jouw stroom had en of het daadwerkelijk is geleverd. Als dit niet het geval is kijk dan om over te stappen.

Waarom groene stroom?

1

Het is minder schadelijk voor het milieu

Doordat er bij het stroom opwekken geen schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) of stikstofdioxide (NO2) vrijkomen is het dus veel milieuvriendelijker.

2

Groene stroom kan niet opraken

Tijdens het wekken van groene elektriciteit worden er geen fossiele brandstoffen gebruikt, maar alleen duurzame energiebronnen, deze worden automatisch bijgevuld.

3

Het is niet duurder dan andere energie

De kosten van fossiele energie stijgen en de kosten van duurzame energie dalen. Als consument betaal je dus ongeveer het zelfde voor groene als voor grijze stroom.

4

Je wordt onafhankelijk van marktschommelingen

Doordat je het risico van onverwachte prijsstijgingen op noodzakelijk gebied niet loopt heb je als consument meer zekerheid.