14 dagen bedenktijd
Binnen 5 minuten geregeld
Klanten geven ons een 8,6


Salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling waarbij zonnepaneelhouders opgewekte stroom kunnen verrekenen met de energie die zij verbruiken. Het principe achter deze regeling is simpel: als een huishouden meer energie produceert dan verbruikt, wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot wordt vervolgens geregistreerd als 'saldering' en wordt later verrekend met de energie die het huishouden afneemt.

author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-7-2023
Laatste update: 24-4-2024
Salderingsregeling 2024
author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-7-2023
Laatste update: 24-4-2024

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een specifieke regeling die in Nederland wordt toegepast. De regeling maakt het voor huishoudens en bedrijven met zonnepanelen financieel aantrekkelijker om hun eigen elektriciteit op te wekken. Wanneer je zelf energie opwekt, wordt het deel dat niet direct wordt verbruikt teruggeleverd aan het net. Deze elektriciteit wordt vervolgens in mindering gebracht op het elektriciteitsverbruik van de gebruiker. Dit betekent dat de eigenaar van de zonnepanelen alleen betaalt voor het nettoverbruik van elektriciteit. Hierdoor kunnen huishoudens en bedrijven met zonnepanelen hun energierekening aanzienlijk verlagen.

De salderingsregeling is van toepassing op kleinverbruikers, zoals particuliere huishoudens en kleinere bedrijven. Het geldt alleen niet voor grootverbruikers, zoals industriële bedrijven.

Hoe werkt salderen?

Wanneer je energie opwekt en de stroom die je niet direct verbruikt teruglevert aan het net, dan wordt dit gesaldeerd. Dit betekent dat je alleen betaalt voor de netto hoeveelheid energie die je daadwerkelijk hebt verbruikt. Deze methode staat ook bekend als het terugleveren van energie. De salderingsregeling is wettelijk verplicht in Nederland voor kleinverbruikers met een jaarlijks maximumverbruik van 10.000 kWh. Bij het terugleveren van energie ontvang je een vergoeding, die afhankelijk is van je energieleverancier en jouw contract. 

Er zijn 3 methodes die energieleverancier hanteren, namelijk:

  1. Per telwerk: Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen wat je hebt opgewekt in piek- en daluren. Je ontvangt een terugleververgoeding als er een overschot is op het telwerk
  2. Eerst normaal dan dal: De opgewekte stroom wordt eerst tegen stroomverbruik in normale uren weggestreept en daarna tegen stroom in daluren. Wanneer er een overschot is, ontvang jij een terugleververgoeding.
  3. Totale energieverbruik wegstrepen: Het totaal opgewekte stroom wordt weggestreept tegen de totale verbruikte stroom.

Hoe werkt dynamisch salderen?

Bij dynamisch salderen wordt de energie die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet nauwkeurig gemeten en verrekend op basis van de actuele energieprijzen, in tegenstelling tot traditioneel salderen, waarbij de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het totale verbruik tegen een vast tarief.

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren? 

Het verschil tussen salderen en stroom terugleveren ligt voornamelijk in de vergoeding die je ontvangt. Bij salderen ontvang je het normale leveringstarief voor stroom (inclusief belastingen), terwijl je bij stroom terugleveren een vergoeding per kWh ontvangt (exclusief belastingen). Zowel de terugleververgoeding als het leveringstarief is afhankelijk van de energieleverancier. 

Afbouw salderingsregeling

Voorlopig kun je nog een tijd salderen. De Eerste Kamer heeft recentelijk tegen de afbouw van de salderingsregeling gestemd. Dit betekent dat de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan. Bezitters van zonnepanelen kunnen dus de stroom die ze terugleveren blijven wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet. De salderingsregeling houdt in dat als je zelf elektriciteit opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en een deel daarvan niet direct gebruikt, je dit overschot kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit wordt dan verrekend met de elektriciteit die je van het net afneemt. Oorspronkelijk was het plan om deze regeling geleidelijk af te bouwen tot nul tussen 2025 en 2031. Echter, door de recente beslissing van de Eerste Kamer blijft de salderingsregeling voorlopig intact.

Energie vergelijken met zonnepanelen

Ben jij op zoek naar een nieuw energiecontract met zonnepanelen, of overweeg je over te stappen? Met de energievergelijker van EnergieKiezer.nl kun je eenvoudig alle contracten met elkaar vergelijken! Bekijk in een handomdraai alle energieleveranciers op basis van jouw verbruik, terugleverkosten, contractvoorkeuren en duurzaamheidsvoorkeuren. Zo vind je moeiteloos het beste contract dat bij jou past.

Wil jij energie vergelijken met zonnepanelen? Maak dan gebruik van de vergelijker van EnergieKiezer.nl!