Kies en vergelijk

Overstappen

Bespaar

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling waarbij consumenten met zonnepanelen de geproduceerde energie kunnen verrekenen met de energie die zij verbruiken. Het principe achter deze regeling is simpel: als een huishouden meer energie produceert dan verbruikt, wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot wordt vervolgens geregistreerd als 'saldering' en kan later worden verrekend met de energie die het huishouden afneemt van het net. Hierdoor wordt de energierekening vaak flink verlaagd.

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-7-2023
Laatste update: 27-9-2023

R

Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-7-2023
Laatste update: 27-9-2023

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een specifieke regeling die in Nederland wordt toegepast om eigenaren van zonnepanelen te stimuleren en te belonen voor het opwekken van duurzame energie. De regeling maakt het voor huishoudens en bedrijven met zonnepanelen financieel aantrekkelijker om hun eigen elektriciteit op te wekken. Bij de salderingsregeling wordt de elektriciteit wat opgewekt is door zonnepanelen dat niet direct wordt verbruikt, teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze elektriciteit wordt vervolgens in mindering gebracht op het elektriciteitsverbruik van de gebruiker. Dit betekent dat de eigenaar van de zonnepanelen alleen betaalt voor het nettoverbruik van elektriciteit, dat wil zeggen het verschil tussen de opgewekte elektriciteit en de teruggeleverde elektriciteit. Hierdoor kunnen huishoudens en bedrijven met zonnepanelen hun energierekening aanzienlijk verlagen. 

De salderingsregeling is van toepassing op kleinverbruikers, zoals particuliere huishoudens en kleinere bedrijven. Het geldt alleen niet voor grootverbruikers, zoals industriële bedrijven.

Hoe werkt salderen?

Wanneer je overtollige energie opwekt door bijvoorbeeld zonnepanelen en deze teruglevert aan het openbare net, saldeer je de energie. Hierdoor betaal je alleen voor de nettokhoeveelheid energie die je hebt verbruikt. Deze methode staat ook bekend als het terugleveren van energie. De salderingsregeling is wettelijk verplicht in Nederland voor kleinverbruikers met een jaarlijks maximumverbruik van 10.000 kWh. Bij het terugleveren van energie ontvang je een vergoeding, die varieert per energieleverancier en gebaseerd is op marktprijzen voor elektriciteit. Het tijdstip van teruglevering speelt hierbij ook een rol.

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren? 

Het verschil tussen saldering en teruglevering is voornamelijk de vergoeding. Bij salderen wordt de elektriciteit die niet direct wordt verbruikt automatisch verrekend met het standaard tarief voor stroom inclusief belastingen. Het overschot aan opgewekte energie wordt dan als een soort tegoed op je energierekening gezet. Bij terugleveren daarentegen ontvang je een terugleververgoeding per kilowattuur (kWh) voor de elektriciteit die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Deze vergoeding is exclusief belastingen en wordt vastgesteld door je energieleverancier. Zowel de terugleververgoeding als het leveringstarief kunnen verschillen per energieleverancier.

Om inzicht te krijgen in je opgewekte en verbruikte elektriciteit, is het belangrijk om te weten hoeveel kWh je verwacht op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, en hoeveel je huishouden of bedrijf verbruikt. Door deze gegevens te vergelijken, kun je berekenen hoeveel elektriciteit je gaat terugleveren aan het net of hoeveel je gaat salderen. Dit helpt je om een beter beeld te krijgen van je energiebalans en mogelijke besparingen.

Hoe lang kan ik nog salderen?

Tot 1 januari 2025 hebben mensen die zonnepanelen bezitten de garantie dat ze kunnen profiteren van de salderingsregeling. Na die datum is er een plan om de regeling stapsgewijs af te schaffen tot 2030. Voordat het afbouwplan in werking kan treden, moet eerst het wetsvoorstel goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Volgens onderzoek van TNO blijft de terugverdientijd onder de 7 jaar. Vereniging Eigen Huis is positief over het uitstel van de afbouwplannen. De regeling biedt eigenaren van zonnepanelen de mogelijkheid om hun huis duurzamer te maken en hun energierekening te verlagen. Daarom is het belangrijk dat huiseigenaren ook na 2025 nog steeds zonnepanelen kunnen aanschaffen onder aantrekkelijke voorwaarden. 

Wat is de afbouw van de salderingsregeling?

De overheid wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Het plan voor de afbouw salderingsregeling is als volgt, ieder jaar kunnen huishoudens minder salderen, tot aan 0% in 2031. Het plan is als volgt:

  • In 2023 en 2024 kun je nog volledig salderen, wat betekent dat je de volledige opgewekte energie kunt verrekenen met je energieverbruik tegen hetzelfde tarief.
  • In 2025 en 2026 daalt het percentage van het salderen naar 64%. Dit betekent dat je 64% van de opgewekte energie kunt verrekenen met je energieverbruik, en 36% van de opgewekte energie zal niet worden gesaldeerd en krijg je geen vergoeding voor.
  • In 2027 wordt het percentage van het salderen verder verlaagd naar 55%. Dit betekent dat je nog 55% van de opgewekte energie kunt verrekenen met je verbruik, en 45% van de opgewekte energie wordt niet gesaldeerd.
  • In 2028 wordt het percentage van het salderen verder verminderd naar 46%, en dit daalt elk jaar verder tot:
  • In 2029 kun je 37% van de opgewekte energie salderen.
  • In 2030 kun je 28% van de opgewekte energie salderen.
  • In 2031 kun je geen energie meer salderen; er zal geen vergoeding worden gegeven voor de teruggeleverde energie.

Dit betekent dat na 2031 de regeling zal veranderen en dat er mogelijk een andere regeling of een terugleversubsidie van kracht zal zijn.