14 dagen bedenktijd
Binnen 5 minuten geregeld
Klanten geven ons een 8,6


Biomassa

Biomassa is een energiebron dat wordt geproduceerd uit organisch materiaal dat afkomstig is van plantaardige en dierlijke vormen van afval. Deze vorm van hernieuwbare energie is een alternatief voor fossiele brandstoffen. Biomassa kan worden omgezet in verschillende vormen van energie, zoals warmte, elektriciteit en biobrandstoffen. In dit artikel leggen we de voordelen, soorten, technologieën en toepassingen van biomassa uit, ook kijken we deskundig naar de uitdagingen en zorgen die gepaard gaan met het gebruik ervan.

author
Door: Fabian Clemens
Geplaatst op: 20-4-2023
Laatste update: 21-3-2024
author
Door: Fabian Clemens
Geplaatst op: 20-4-2023
Laatste update: 21-3-2024

Biomassa als energiebron

Biomassa is een vrij nieuwe en onbekende vorm van duurzame energie. Het is een onuitputtelijke bron en kan geproduceerd worden uit afval en restmateriaal van landbouw, bosbouw, voedselproductie en andere bronnen uit de natuur. Door het gebruik van biomassa als energiebron kan elektriciteit en warmte opgewekt worden met een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen die bijdragen aan de verandering van het klimaat. In vergelijking tot fossiele brandstoffen is dit een groot voordeel, deze stoten namelijk de meeste CO₂ uit. 

Biomassa kan op een aantal verschillende manieren worden omgezet naar energie. Dit kan bijvoorbeeld door: verbranding, vergassing en vergisting. De meest gebruikte methode hiervoor is verbranding, dit kan in centrales worden gedaan en zo kan er energie opgewekt worden voor huishoudens en bedrijven. Vergassing en vergisting worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren. Deze brandstoffen worden vaak als alternatief gebruikt voor benzine, diesel en andere schadelijke vormen van energie. 

Er zijn ook een aantal negatieve aspecten en zorgen rondom het gebruik van biomassa als duurzame vorm van energie. Het heeft namelijk impact op biodiversiteit en concurreert met voedselproductie. Het is daarom belangrijk om biomassa duurzaam te produceren en te gebruiken, zo kun je de voordelen maximaliseren en de negatieve gevolgen minimaliseren.

Soorten biomassa

Er zijn veel verschillende soorten biomassa die kunnen worden omgezet naar een duurzame vorm van energie. De meest gebruikte bronnen zijn:

  • Hout  Hout is een van de meest gebruikte vormen van biomassa. Hout kan worden gebruikt als brandstof voor verwarmingssystemen, zoals open haarden, kachels en ketels.
  • Gras Gras en andere gewassen worden gebruikt voor de productie van duurzame brandstof, zoals ethanol en biodiesel.
  • Dierlijke afvalstoffen Dierlijke afvalstoffen zoals mest, kunnen via vergisting worden omgezet in biogas.
  • Organisch afval Organisch afval, zoals voedselresten en tuinafval kunnen via vergisting worden omgezet naar biogas of tot compost worden verwerkt.  
  • Aquatische biomassa Aquatische biomassa, zoals algen en zeewier kunnen worden gebruikt voor het produceren van biobrandstoffen en andere producten. 

Deze vormen van biomassa zijn voordelig voor het klimaat, maar dragen ook een aantal risico's met zich mee als het gaat om productie en verwerken. Hout is bijvoorbeeld makkelijk te verkrijgen, maar tijdens het verbranden kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen, daarnaast wordt er voor hout ook bijgedragen aan ontbossing. Gras en andere gewassen hebben in vergelijking tot fossiele brandstoffen een veel lagere CO2-uitstoot en kunnen gemakkelijk op ongeschikte stukken land kunnen verbouwd. Het nadeel hiervan is dat het concurreert met de voedselproductie. Het is dus belangrijk om zorgvuldig keuzes te maken om te kijken welke vorm het meest geschikt is voor een bepaalde functie, waardoor het geen negatieve impact heeft op het milieu. 

Technologieën 

Er worden verschillende technologieën gebruikt om biomassa om te zetten naar energie. De meest gebruikte technieken zijn: verbranding, vergassing en pyrolyse. 

Verbranding

Bij verbranding wordt er biomassa in een verbrandingskamer verbrand om warmte te produceren. De warmte wordt daarna gebruikt om stroom te produceren. Verbranding is relatief eenvoudig en goedkoop, helaas kan het wel leiden tot luchtverontreinigende en CO2-uitstoot. 

Vergassing

Bij vergassing wordt er biomassa verhit in een omgeving waar weinig zuurstof is, hierbij wordt er een gas geproduceerd wat gebruikt kan worden als brandstof. Voordat het gas gebruikt kan worden als brandstof om elektriciteit op te wekken wordt het eerst gereinigd. Vergassing is efficiënter dan verbranding en soort minder CO₂ uit, het is alleen duurder en kost meer inspanning dan verbranding

Pyrolyse

Bij pyrolyse wordt er biomassa verhit in een omgeving waar weinig zuurstof is, hierbij wordt er olie geproduceerd, deze kan worden gebruikt als brandstof voor voertuigen en bij de productie van chemicaliën. Vergassing is efficiënter dan verbranding en soort minder CO₂ uit, het is alleen een vrij nieuwe technologie en nog niet volledig ontwikkeld. t volledig ontwikkeld. 

Toepassingen

Biomassa kan op diverse manieren worden benut. Welke biomassa je gebruikt is afhankelijk van de beschikbaarheid van de verschillende soorten en de toepassing. De belangrijkste redenen voor het gebruik van biomassa zijn elektriciteitsproductie, warmteproductie en het produceren van biobrandstoffen.

Elektriciteitsproductie

Biomassa kan worden verbrand voor de productie van stroom, deze kan vervolgens gebruikt worden om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. De elektriciteit kan dan worden gebruikt voor door huishoudens en bedrijven. 

Warmteproductie

Door het verbranden van houtpallets in een kachel kan biomassa ook gebruikt worden voor de productie van warmte. Zo kun je huizen en gebouwen verwarmen, maar het kan ook gebruikt worden voor industriële toepassingen. 

Biobrandstoffen

Biomassa kan naast warmte en elektriciteit ook worden omgezet in biobrandstoffen. Deze kunnen worden gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Voorbeelden van duurzame brandstoffen zijn ethanol en biodiesel. Deze worden geproduceerd uit gewassen zoals suikerriet, mais en koolzaad en kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de transportsector.