14 dagen bedenktijd
Binnen 5 minuten geregeld
Klanten geven ons een 8,6


Prijsplafond

In Nederland betalen we hoge energieprijzen, wat veel huishoudens en bedrijven behoorlijk in de portemonnee kan raken. Om deze toenemende kosten te compenseren, wordt er steeds vaker gesproken over een prijsplafond. Maar wat houdt dat precies in? Wat zijn de voor- en nadelen van het prijsplafond en in hoeverre kan het bijdragen aan het beperken van de hoge energieprijzen? In dit artikel zetten we de verschillende argumenten op een rijtje. 

author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-6-2023
Laatste update: 25-3-2024
author
Door: Rosa Boogaard
Geplaatst op: 26-6-2023
Laatste update: 25-3-2024

Wat is het prijsplafond?

Het prijsplafond is een maximale prijs voor gas, stroom en stad/ blokverwarming. Het prijsplafond voor energie is actief per 1 januari 2023 tot 31 december 2023. Door het prijsplafond kunnen veel mensen besparen op hun energierekening.  Het prijsplafond wordt vastgesteld door de overheid en geldt voor alle energieleveranciers in Nederland. Het is bedoeld om consumenten te beschermen tegen de te hoge energieprijzen en te voorkomen dat de energiemarkt instabiel wordt. Het betekent niet dat de energieprijzen niet kunnen stijgen, maar wel dat de prijzen niet hoger mogen zijn dan het plafond. Het prijsplafond wordt jaarlijks vastgesteld en kan per type energie verschillen. Het prijsplafond wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en geldt voor huishoudens met een variabel tarief voor energie. Door het prijsplafond worden de kosten voor energieleveranciers beperkt en dus ook de prijs die ze aan consumenten mogen vragen. Het prijsplafond is gebaseerd op de verwachte kosten voor energie en de marktontwikkelingen. Het bespaart consumenten gemiddeld zo’n € 15 tot € 20 per jaar op hun energierekening. Het is echter wel belangrijk om te realiseren dat het prijsplafond geen garantie biedt voor de laagste prijzen. Consumenten kunnen nog steeds voordeliger uit zijn door over te stappen naar een andere energieleverancier, een ander contract afsluiten en goed te vergelijken. 

Wat is het doel van een prijsplafond?

Het doel van het prijsplafond is om consumenten te beschermen tegen de te hoge energieprijzen en te voorkomen dat de energiemarkt instabiel wordt. De meeste huishoudens krijgen door het plafond korting op hun energierekening. De overheid betaalt deze korting. Huishoudens en andere kleinverbruikers hoeven niets te doen om deze korting te krijgen.  Het prijsplafond geldt voor de variabele energietarieven die door energieleveranciers in rekening worden gebracht en kan per half jaar worden bijgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door het prijsplafond kan de prijs die consumenten betalen voor energie niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag. 

Wat zijn de tarieven van het prijsplafond?

De tarieven van het prijsplafond zijn als volgt: Voor gas geldt het maximale tarief van € 1,45 per m³ tot een verbruik van 1.200 m³ gas. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh stroom. Daarnaast bedraagt het € 47,38 per GJ-stadswarmte. Boven deze verbruiksgrenzen gelden variabele tarieven die hoger liggen dan het prijsplafond. Het is belangrijk om de tarieven bij uw eigen energieleverancier te controleren voor een nauwkeurige berekening van de energiekosten. 

Ook huishoudens met een dynamisch energiecontract vallen onder het prijsplafond. Omdat je geen vaste prijzen voor gas en stroom betaalt, werkt het anders. Dan wordt het gewogen gemiddelde gerekend. Dit betekent dat voor elk uur uw elektriciteitsverbruik wordt berekend, deze wordt dan vermenigvuldigd met het stroomtarief per kWh dat in dat uur geldt. Daarna wordt de som door uw totale elektriciteitsverbruik gedurende de maand gedeeld om tot een gewogen gemiddelde te komen. Op basis van dit cijfer wordt, bepaalt of het prijsplafond van toepassing is.

Hoe werkt het prijsplafond?

Het prijsplafond wordt in twee periodes over het jaar verdeeld: een moment vóór je jaarafrekening en een moment ná je jaarafrekening. Iedereen krijgt op een ander moment in het jaar zijn jaarafrekening, dit is afhankelijk van de startdatum van je contract. Het contractjaar loopt namelijk meestal niet gelijk met het kalenderjaar. 

Voor het eerste moment geldt het prijsplafond voor de periode van 1 januari tot aan de datum van je jaarafrekening. Dit betekent dat de prijzen die je tot aan dit moment hebt betaald niet hoger mogen zijn dan het prijsplafond. Voor het tweede moment geldt het prijsplafond voor de periode na de jaarafrekening tot aan 31 december van dat jaar. Dit betekent dat de prijzen die je betaalt na de jaarafrekening niet hoger mogen zijn dan het prijsplafond. Het prijsplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het is gebaseerd op de gemiddelde prijzen die energieleveranciers hanteren en moet voorkomen dat consumenten te veel betalen voor energie. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een prijsplafond?

De voordelen van het prijsplafond zijn als volgt: 

  1. Besparing van kosten:  Het prijsplafond kan helpen om te voorkomen dat de prijs veel schommelt en dat de energierekening van huishoudens en bedrijven sterk stijgt. Dit kan helpen bij het besparen van kosten voor zowel consumenten als bedrijven.
  2. Bevordering van energiebeheersing:  Door het instellen van een prijsplafond op energie, kunnen mensen zich bewuster worden van hun gebruik van energie en worden gestimuleerd om hun energieverbruik te beperken. Hierdoor kunnen ze hun energierekening verlagen en hun ecologische voetafdruk verkleinen.
  3. Concurrentievoordeel voor bedrijven:  Voor bedrijven die veel energie verbruiken, kan een prijsplafond op energie een concurrentievoordeel opleveren. Het stelt hen in staat om hun kosten beter te beheren en hun producten tegen een lagere prijs aan te bieden, waardoor ze een voordeel hebben ten opzichte van concurrenten die dat niet doen.
  4. Stabiliteit van de energiemarkt:  Een prijsplafond kan bijdragen aan de stabiliteit van de energiemarkt doordat het de vraag naar energie gestaag houdt. Dit kan helpen om schommelingen in de energiemarkt te dempen en te voorkomen dat de prijzen buitensporig stijgen.
  5. Bevordering van hernieuwbare energie:  Een prijsplafond op energie kan ook helpen bij de bevordering van hernieuwbare energie. Door het beperken van de prijs van fossiele brandstoffen, worden hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie aantrekkelijker voor investeerders en consumenten. 

De nadelen van het prijsplafond zijn als volgt: 

  1. Verstoring van de markt:  Een prijsplafond kan leiden tot een verstoring van de energiemarkt, omdat het de natuurlijke balans van vraag en aanbod verstoort. Dit kan leiden tot een tekort of overschot aan energie en kan uiteindelijk leiden tot hogere prijzen.
  2. Voorkeursbehandeling:  Een prijsplafond kan sommige energiebronnen voortrekken ten koste van andere. Bijvoorbeeld, als het plafond alleen van toepassing is op fossiele brandstoffen, kunnen duurzame energiebronnen achterblijven en minder kans krijgen om te groeien.
  3. Oneerlijke praktijken:  Een prijsplafond kan leiden tot oneerlijke praktijken in de industrie, zoals prijsafspraken tussen energieleveranciers. Dit kan leiden tot hogere prijzen en minder concurrentie op de markt.